28 60 33 50 [email protected]

Akut modtagelse

​Fonden kan modtage børn og unge i institutionens målgruppe ved akutte situationer.

Akutanbringelsen kan anvendes af alle kommuner, hvis der er ledige pladser

​AKUT telefon: 22 94 87 67

 

Børn og unge der visiteres til en akutanbringelse kommer ofte på en meget kompleks baggrund og har derfor meget forskellige behov.

Senest fem dage efter akutanbringelsen, holdes der et møde, hvor institutionen, anbringende myndighed og – hvis muligt – familien deltager.

På mødet besluttes, hvad der videre skal ske.

Hjemgivelse, observationsophold eller anbringelse kan være nogle af mulighederne.

På dette møde aftales også en konkret ansvarsfordeling om, hvem der gør hvad nu og fremover, samt hvornår næste møde vil ligge.​