28 60 33 50 [email protected]

Kalles Hus

I Kalles Hus er der typisk tale om meget sårbare unge, der har oplevet massiv omsorgssvigt og/eller (udviklings)-traumer med dertilhørende psykosociale problemstillinger. Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer.

​Kalles Hus henvender sig til unge mellem 13 og 18 år (i særlige tilfælde op til det 23. år), med psykosociale problemer, og som kan profitere af vores tilbud om familielignende rammer med omsorg og struktur i hverdagen med henblik på selvstændiggørelse og samfundsmæssig integration af den unge.

Vi henvender os både til unge med anden etnisk baggrund end dansk, samt etnisk danske unge, som ikke ser sig som en del af det omkringliggende samfund.

Der kan f.eks. være tale om unge med følgende karakteristika:

 • Identitetsproblemer
 • Generel mistillid til samfundet
 • Kriminel adfærd
 • Begyndende misbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Manglende selvværdsfølelse og tillid til egne evner
 • Manglende kendskab og forståelse for sociale spilleregler i relationen til andre og til det
  omkringliggende samfund
 • Mangelende impulsstyring uden realistisk konsekvensvurdering af egne handlinger
 • Indlæringsmæssige vanskeligheder
 • Bekymrende/krænkende adfærd

Kalles Hus er desuden godkendt som alternativ til paragraf 78 afsoning.

Kalles Hus er beliggende i udkanten af Odense, ca. 10 min. fra centrum og Rosengårdscentret og i gåafstand til både skoler, fritidsaktiviteter, indkøb og natur, samt offentlige transportmidler, der kører til det meste af Fyn.

Hos Kalles Hus adskiller vi os fra andre typiske opholdssteder, da vores enkle og familielignende rammer gør, at vi bedre kan koncentrere os om den enkelte unge.

 

Vi bestræber os på at tilbyde den unge en autentisk oplevelse med omsorgsfulde voksne, der i samspil med den unge, sætter rammerne for indholdet af opholdet. Vi tilpasser en individuel hverdagsstruktur for den unge i samspil med den unge. De familiære rammer afspejler sig i hverdagen i måden, hvorpå den socialpædagogisk behandling integreres i hverdagens gøremål. Der er derfor altid en hensigt med de individuelle samt fælles opgaver, der skal løses.

Den hjemlige atmosfære i Kalles Hus og de familiære rammer, er en bærende faktor for at nå ind til den unge og arbejde med den unge på et andet plan. Vi er få faste voksne, som den unge skal forholde sig til i hverdagen, hvilket skaber en tryghed og stærk relation. I Kalles Hus kender vi alle hinanden.

Kalles Hus danner sunde rammer om den enkelte unge, og arbejder med omsorg og struktur i hverdagen samt med at give den enkelte unge et realistisk og nuanceret samfundsmæssigt indblik i selvstændiggørelse, integration og ikke mindst samfundsmæssige krav og principper. De unge oplever derfor også, at de få regler, der er, og de krav, der bliver stillet dem, matcher de krav, de møder i samfundet.

Professionelt arbejdes med den anerkendende og inddragende tilgang via især den mentaliseringsbaserede metode, som er særlig udviklet til arbejdet med sårbare og traumatiserede børn og unge. Tilgangen skaber hos den unge anledning til refleksion over de valg, den unge træffer nu og videre i livet, og som har indflydelse – ikke bare på den unge selv – men også den unges omgivelser.

Vi har desuden stor erfaring inden for tilbagefaldsforbyggende misbrugsbehandling. Behandlingsmetoderne bliver her igen tilrettelagt individuelt, så de opfylder den unges behov og afspejler de kompetencer, den unge besidder. For at kvalitetssikre den pædagogiske indsats, ser vi det som en selvfølge, at personalet løbende indgår i videreuddannelses- og supervisionsforløb.

Vores primære målgruppe er unge i alderen 13-18 år. Der er mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i udslusningsforløb eller i vores efterværnssystem. Desuden er vi godkendt som alternativ til §78 afsoning. Vi tilbyder dertil familieindsatser, som primært er henvendt til familier med anden etnisk baggrund. I Kalles Hus står vi altid til rådighed med yderligere information og uddybelse omkring de ydelser, vi tilbyder.​