28 60 33 50 [email protected]

Kalles Mil

Pladsantal og lovgrundlag

I alt 11 pladser med godkendelse jf. SL § 66,5 samt §107

Målgruppe og fysiske rammer

Målgruppen er unge uden misbrug og unge på vej til egen bolig. Unge med en stor grad af indre styring der har brug for hjælp med ADL med henblik på at kunne klare en selvstændig voksentilværelse. Afdelingen er beliggende på to matrikler på Mindelundsvej 112 og 112A i Sende. I huset på Mindelundsvej 112 er der seks lejligheder, hvor de unge har hver deres lille lejlighed med to mindre værelser, badeværelse og et lille the køkken. I huset er der endvidere et stort fælles køkken til tilberedning af større måltider samt fælles opholdsrum. I tilknytning til huset findes grønne områder og terrasser. I huset på Mindelundsvej 112A er der to etager med to værelser, fælleskøkken og fælles badeværelse på hver etage.  I området findes i gåafstand gode busforbindelser til Odense og flere dagligvarebutikker.

Udover de to huse på Mindelundsvej 112 og 112A er der tilknyttet en ekstern lejlighed beliggende i Hvenekildeløkken.

Alderen ligger fra 16 til 23 år og er henvendt til dem, som har behov for i en periode at modtage intensiv ADL træning inden de er klar, til at skulle ud og bo i egen bolig.

Målgruppen for Bo træning/Udslusning:

 • Unge der er i et dagtilbud, (skole, job eller andet dagtilbud)
 • Unge der har været stoffri eller clean i minimum 90 dage forinden indflytning
 • Unge der er motiveret og vurderes klar til at udvikle sig med henblik på selvstændighed
 • Unge der ikke har brug for døgnbemanding

Følgende persongrupper ligger uden for målgruppen:

 • Unge med seksuelt krænkende adfærd
 • Unge med et aktivt misbrug af euforiserende stoffer og alkohol
 • Unge med psykiske lidelser der afviger fra Kalles hus overordnede målgruppe
 • Unge med udad reagerende adfærd

​Bemanding

Normeringen udgør i alt 4,5 medarbejdere. Heraf en 0,5 lederstilling. Der er sovende nattevagt i nattetimerne.

Målsætning

De unge skal lære at klare så mange dagligdagsopgaver som muligt selv . Personalet står til rådighed for guidning og samtale og personalets opgave er hele tiden at klæde den unge på til selvstændigt at varetage dagligdagen. Dette kan være i form af praktisk hjælp/undervisning eller i form af samtaler og hjælp til planlægning/struktur.

Den daglige arbejde på afdelingen

Aktiv målrettet ADL træning som indebærer:

 • Hjælp og støtte til daglige indkøb
 • Hjælp og støtte til forvaltning af egen økonomi
 • Hjælp og støtte til at holde eget hjem
 • Hjælp og støtte til fastholdelse af ordineret medicin
 • Hjælp og støtte til at få en sammenhæng og rytme i dagligdagen
 • Tilknytning af pædagoger i husene i tidsrummet 06.30 til 08.00 og fra 15.00 til 22.00 i hverdage, samt nattevagt.
 • Kontrollerende besøg, og efter aftale ud fra behov i weekenderne samt helligdage. Der ud over bistår pædagogerne dagligt uanset tidspunkt i de møder og aftaler der skulle være, ud fra den unges ønsker og behov.
 • Lektiehjælp og støtte til fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse ud fra individuelle behov.
 • Støtte til fastholdelse af familiære relationer og andre positive sociale relationer og omgangskredse
 • Støtte/bisidder i forbindelse med sociale møder og møder med offentlige instanser såsom kommune, politi, psykiater, misbrugscenter mm.
 • Støtte til NA/AA møder og anden misbrugsbehandling ud fra individuelle behov.
 • Gratis medlemskab til motionscenter
 • Mulighed for fællesspisning en gang ugentligt
 • Månedlig fællesaktivitet
 • Hjælp og støtte til at søge bolig, boligsikring, samt flytning.
 • Den unge skal lære at vise sine medmennesker og omgivelser respekt og rummelighed. Den unge skal lære at kunne tage hensyn til de andre beboere og de omkringliggende naboer.
 • Hjælp og træning i at tage ansvar for at snakke med lægen, offentlige myndigheder osv.
 • Hjælp til økonomi, herunder udarbejdelse af budgetskema/overblik over økonomi, opsparing, betaling af regninger m.m.

Samtaler og opfølgning på udviklingsplan

De unge indgår i samarbejde omkring unge-samtaler og udviklingsplaner med udgangspunkt i den kommunale handleplan. Ungesamtaler afholdes hver 14. dag hvor udviklingsplanen evalueres.

Udviklingen dokumenteres i dagbogsprogrammet og der udarbejdes måneds up-date hver måned samt statusrapporter hver 6. måned.

Husregler

For at vi alle kan fungere i en selvstændig hverdag ud fra egne ønsker og behov er der nogle få simple, men meget klare regler, som uden undtagelse skal følges og overholdes.

Generelle husregler for Kalles Hus bo træning/udslusning

 • Ingen høj musik efter kl. 20.00 på hverdage og efter kl. 24.00 i weekender. Der skal være generel ro i og omkring i huset på hverdage kl 22.30 og i weekenderne kl 24.
 • Gæster i lejlighederne accepteres såfremt det er aftalt med personalet på stedet og det er til enhver tid personalets individuelle vurdering, om man kan acceptere og imødekomme ønsket om gæster. Såfremt ønsket om gæster accepteres, er dette kun tilladt i tidsrummet frem til kl. 22.00 på hverdage og frem til kl. 01.00 fredag og lørdag.
 • Kærester eller familiemedlemmer må efter forudgående aftale overnatte i weekenderne
 • Den unge sørger for rengøring/oprydning efter evt. gæster, og skal i al almindelighed biddrage til rengøring og oprydning samt god og hyggelig stemning i huset.
 • Ingen indtagelse af alkohol eller rusmidler af nogen art
 • Ingen fester eller højlydt larm af nogen art
 • At man udviser almindelig sund respekt og adfærd, over for både husets samt kvarterets øvrige beboere

Følgende punkter vil ikke accepteres og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Kalles Hus bo træning/udslusning:

 • Tilbagefald til stof/alkohol misbrug/brug
 • Salg eller forsøg på distribution af stoffer af enhver art.
 • Vold og overgreb på andre unge eller personale.
 • Hærværk eller bevidst forsøg på skade af ejendommen af enhver art.
 • Bevidst forsøg på at bringe andres liv eller sikkerhed i overhængende fare.​