28 60 33 50 [email protected]

Misbrugsbehandling

 

Kalles Hus har gennem årene haft gode erfaringer med misbrugsbehandling via den anerkendende og inkluderende tilgang, som vi har til den unge.​

I Kalles Hus er vi bevidste om, at det sjældent gavner positivt med et totalforbud mod omgang med stoffer for de unge, da stoffer i dagens Danmark efterhånden findes overalt og dermed også er et let tilgængeligt stimuli at komme i besiddelse af.

Til gengæld oplever vi i Kalles Hus også et billede af, at de fleste unge rent faktisk selv har et stort ønsker om at komme ud af, eller som minimum, at begrænse deres misbrug markant, men at de egenhændigt har svært ved at finde vejen ud af det.

Vi forsøger derfor i Kalles Hus at skærme den unge fra de vanlige omgivelser, som har givet den unge anledning til og mulighed for at fastholde sig selv i et misbrug.

Dette arbejder vi bl.a. med via ungesamtaler og udviklingsplaner, hvor den unge har mulighed for selv at bidrage med mål og delmål, som dermed virker selvmotiverende for den unge. Således oplever den unge også langt større medansvar for egen udvikling og fungerer derfor som en vigtig medspiller i sit eget forløb – også i forløbet ud af sin afhængighed, fortæller erfaringen os.

Den unge er ofte langt mere modtagelig og motiveret for at komme i misbrugsbehandling, når man inkluderer den unge i sit eget behandlingsforløb, og når man retter fokus mod det, der rent faktisk fungerer for den unge – frem for den unges begrænsninger og de problematikker, der ligger bag et misbrug.

I Kalles Hus benytter vi os af dygtige og kvalificerede samarbejdspartnere, såsom MisbrugsCenter Odense og ALFA-Fredensborg på Nordsjælland.

Når vi modtager unge med massivt misbrug har vi derfor mulighed for at indskrive den unge hos ALFA-Fredensborg til afrusning i en periode, hvilket gør, at når den unge kommer tilbage i Kalles Hus, er den unge afgiftet/afruset og dermed mere modtagelig for den behandlingstilgang, som vi benytter i Kalles Hus.