28 60 33 50 [email protected]

Sagsbehandler

 

Visitation

Ved visiteringen tages der udgangspunkt i den godkendte målgruppe og den aktuelle målgruppes sammensætning.

Inden der tages stilling til visitationen, skal anbringelseskommune fremsende relevante papirer, herunder §50 og / eller §140 undersøgelse, evt. psykolograpporter, skoleudtalelser og aktuel handleplan med en beskrivelse af de vigtigste fokuspunkter.

Hvis barnet vurderes til at kunne indgå i målgruppen, aftales et møde med sagsbehandler, og kan opholdet bevilges, afholdes efterfølgende et møde med forældrene og barnet. Mødet kan være i barnets hjem eller på Helsehjemmet.

Efterfølgende vil familien sammen med sagsbehandler komme på besøg. De vil her blive vist rundt på institutionen og i omgivelserne og møde det personale, der skal tilknyttes barnet.

Herefter træffes endelig beslutning om indflytning.​