28 60 33 50 [email protected]

Alfa-Fredensborg

 

Unge, der ankommer til Kalles Hus med et massivt misbrug og dermed har brug for afrusning/afgiftning for at vi herefter bedre kan arbejde med dem i Kalles hus, vil kunne starte deres anbringelse eksternt, hos vores samarbejdspartner Alfa-Fredensborg i Nordsjælland.​

Alfa-Fredensborg er beliggende lige uden for Fredensborg by og indeholder både afgiftning og stoffri behandling. Alfa-Fredensborg er kendt for sin gode ånd og den hjemlige hygge; kvaliteter som både beboere og personale værner om, og som stemmer overens med de værdier, som Kalles Hus også er kendetegnet ved.

Området, der omkranser Alfa-Fredensborg, er 19.000 m2 og indeholder legeplads, fodboldbane, lidt skov og store græsarealer. I nærmiljøet finder man Fredensborg Slot, bymiljø og Esrum sø.

Beboerne på stedet nyder godt af nærmiljøet i Fredensborg, der giver mulighed for at være i døgnbehandling uden at miste kontakt til hverdagslivets almindelige gøremål, som f.eks. indkøb, biblioteket, træning og byliv.

Det grundlæggende i Alfa-Fredensborgs tilbud er døgnbehandling til misbrugere, men de, der gennemgår et behandlingsforløb hos Alfa-Fredensborg, er vidt forskellige med forskellige behov, som der arbejdes målrettet med at tilgodese. Det eneste, beboerne har til fælles, er deres problem med at stoppe eller styre deres misbrug på egen hånd.

Alfa-Fredensborgs udgangspunkt er, at alle er forskellige. Fælles problemstilling for beboerne på Alfa-Fredensborg er imidlertid, at de alle forsøger/har forsøgt at få deres liv til at give mening ved hjælp af stoffer eller alkohol. Denne paradoksale livsstil har bragt mange misbrugere på kollisionskurs med kriminalforsorgen, hospitaler, venner, arbejdsgivere og familien.

Med Alfa-Fredensborg som attraktiv samarbejdspartner til Kalles Hus, tilbyder vi via en tværfagligt målrettet indsats en behandling, der hjælper med til at håndtere misbrug og konsekvenser af dette.

Følg linket for at læse mere om Alfa Fredensborg > Alfa-Fredensborg.dk