28 60 33 50 [email protected]

Kalles Hus er stolte af at indgå et tværfagligt samarbejde med Proceskonsulent, Kognitiv Terapeut og Mindfulness-instruktør, Vibeke Lemvig Nielsen og Aut. psykolog, Lone Lytken Nielsen fra Terapifyn.dk.

Vibeke og Lone fungerer som eksterne konsulenter for Kalles Hus.​​

Lone Lytken Nielsen er uddannet cand.psych, Psykolog, fra Århus Universitet. Hun har bl.a. arbejdet som neuropsykolog på OUH og har erfaring i det psykologiske arbejde med traumatiserede unge med psykosociale problemer. Hun superviserer fast det pædagogiske personale i Kalles Hus, anbefaler evt. særlige socialpædagogiske og behandlingsmæssige tiltag på baggrund af sagsakter, når den unge visiteres til Kalles Hus. Ved behov fra sagsbehandler og Kalles Hus, kan Lone desuden bestilles til at udarbejde psykologiske og neuropsykologiske undersøgelser på de unge i Kalles Hus. Vi ser det da som en klar fordel, at Lone kender forhold og rammerne i Kalles Hus, når hun anbefaler evt. specifikke behandlings- og eller udviklingsforløb på baggrund af undersøgelsen.

Du kan finde meget mere information omkring Terapi Fyn her > Terapifyn.dk

Vibeke Lemvig Nielsen underviser i kognitive metoder og i mindfulness i kraft af sin terapeutiske baggrund samt uddannelse som mindfulnessinstruktør. Udover sin terapeutiske baggrund, er Vibeke uddannet lærer og civilingeniør, og har en mangeårig erfaring inden for ledelse og processtyring i forskelligartede organisationer bag sig, hvorfor hun også ved behov inddrages som ekstern proceskonsulent i Kalles Hus.​​